img

Servisné náklady vozidiel Tesla na 200 000 km sú pomerne nízke v porovnaní s inými typmi áut. Niektoré z obvyklých servisných úkonov, ktoré sa vyžadujú, sú výmena pneumatík, vzduchových filtrov, stieračov, odvzdušnenie bŕzd a geometria kolies. Degradácia batérie je tiež minimálna, čo ale závisí od mnoho faktorov, ale možno to preto zovšeobecniť, že je to približne 5-11 % po 200 000 km. Čo znamená, že Vaše auto po prejdení 200 000 km stále dokáže prejsť vzdialenosť iba o 40 – 50 km kratšiu, ako keď bolo úplne nové.

Jeden z majiteľov Tesla Model 3 Long Range uviedol, že jeho celkové prevádzkové náklady na 165 000 km boli 4 350 EUR, z čoho 2 636 EUR boli náklady na energiu a 1 714 EUR boli náklady na údržbu a servis. To znamená, že pri nájazde 200 000 km by jeho náklady boli približne 5 272 EUR. Tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od typu vozidla, spôsobu jazdy, ceny elektriny a ďalších faktorov. V rámci prevencie je vhodné vymeniť syntetické mazivo v pohonnej jednotke po 100 000 km, pričom to ale nie je predpísaný servisný úkon. Tiež je dobré vymeniť vzduchový filter kabíny. Tieto 2 úkony Vás budú stáť cca 750 Eur pre modely LR, a 500 Eur pre modely Standard Range, viete si ich objednať v neautorizovanom servise elektrovozidiel v Badíne, okr. Banská Bystrica.