img

Toto nelichotivé prvenstvo sme získali počtom registrovaných BEV ( Battery Electric Vehicle ), kde v roku 2023 sa na Slovensku zaevidovali celkom 2 346 elektromobilov, čo tvorí podiel 2,67% z celkového počtu registrácií.

Celkový počet registrácií v roku 2023 dosiahol 101 842 vozidiel, čo je medziročný nárast o viac ako 13%, z čoho 88 003 vozidiel bolo kategórie M1, teda nové vozidlá. Obľube sa tešia aj vozidlá s PHEV ( Plug-in Hybrid Electric Vehicle ), pri registrácii ktorých dominovala kombinácia s benzínovým motorom, táto hybridná technológia si získala viac ako 70% zákazníkov, pričom necelých 30% stavilo na kombináciu pohonu elektromotora s naftou. PHEV vozidlá tvorili celkom 3,4% z trhu a boli zastúpené počtom 2 992 ks vozidiel.

Podpora elektromobility na Slovensku je v alarmujúcom stave. Opäť sa nám ušla prvá pozícia od konca, patríme medzi krajiny s najhoršími výsledkami čo sa CO2 z novo registrovaných vozidiel týka. Neplníme si záväzky v znižovaní tohto ukazovateľa. Na Slovensku neexistuje finančná podpora pri kúpe vozidla, daňové úľavy pre fyzické osoby by taktiež pomohli odvrátiť tento nežiadúci stav. Pritom by stačilo aplikovať Akčný plán pre elektromobilitu 2.0, ktorý bol prijatý vládou v roku 2023, a ísť podľa vzoru okolitých krajín.

Automobilový priemysel na Slovensku – jeden z hlavných pilierov ekonomiky.

Slovensko naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidiel per capita, na 1000 obyvateľov sa u nás vyrobí 198 vozidiel. Patríme aj medzi TOP krajiny v produktivite na zamestnanca, počet vozidiel vyrobených na jedného zamestnanca dosiahol hodnotu 12,6 – lepšie je na tom iba Španielsko. Aj všetky ostatné ekonomické ukazovatele zostávajú na vysokých hodnotách. Automobilový priemysel sa podieľa na celkových tržbách v priemysle 46,5 percentami, na exporte je to 41,4 percenta. Tento sektor zamestnáva priamo viac ako 170 tisíc ľudí, agregovaná zamestnanosť dosahuje 255 tisíc.

Zdroj: https://zapsr.sk/2024/01/11/transformacia-automobiloveho-priemyslu-pokracuje/