img

Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje oficiálne porovnanie cien palív pre rôzne druhy vozidiel a pohonných hmôt na svojej webovej stránke. Toto porovnanie je založené na smernici Európskej únie, ktorá stanovuje spoločnú metodiku pre výpočet nákladov na 100 km prevádzky vozidla 

Táto povinnosť hovorí o tom, že prevádzkovatelia verejných čerpacích staníc, na ktorých majú spotrebitelia možnosť si nakúpiť palivá a súčasne aj alternatívne palivo, majú povinnosť zverejniť na čerpacej stanici, na viditeľnom a taktiež čitateľnom mieste toto porovnanie cien zverejňovaných ministerstvo. Všimnite si to na dverách ČS pri ďalšej návšteve, keď si pôjdete kúpiť kávu a hot-dog.

Ako uvádza MH SR, prepočet sa realizuje pre C-segment, čo je nižšia stredná trieda, nakoľko ide o reprezentatívny segment vozidla, ktorý je najviac zastúpený vo vozovom parku v kategórií M1. Konkrétne modely a motorové špecifikácie sú vybrané z 3 najpredávanejších modelov daného segmentu.

Pri výpočte sa do úvahy berie priemerná spotreba palív jednotlivých modelov z Príručky o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných automobilov, ktorý spracovala Slovenská obchodná inšpekcia. MH SR ďalej dopĺňa, že používaná metodika využíva ceny nasledovne:

 

  • Priemerná cena fosílnych palív za príslušný kvartál je vypočítaná z mesačných priemerov cien palív zverejňovaných Štatistickým úradom SR
  • Priemerná cena vodíka je vypočítaná z ceny vodíka, ktorá je prevzatá od jediného poskytovateľa v SR
  • Priemerná cena elektriny je vypočítaná z priemernej cenníkovej ceny elektriny 3 distribútorov (tarify ZSD DD3, SSE DD4, VSE D3), priemerných cien služieb AC, DC a DC+ nabíjania u troch najväčších poskytovateľov služieb nabíjania v SR v základnom platenom programe a kvalifikovaného odhadu vychádzajúc percentuálneho podielu spoplatneného nabíjania a nabíjaní doma 

Porovnanie cien palív za obdobie 07-09/2023

Typ paliva

Cena €/100 km

Benzín E10

9,18 €

Nafta B7

7,32 €

LPG

3,97 €

CNG

6,58 €

Elektrina

3,83 €

Vodík

18,14 €

 

Pre lepšiu predstavu pridávame aj porovnanie cien, ktoré zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR pre rovnaké obdobie minulého roka. Z týchto údajov vyplýva, že jediným typom paliva, kde sa cena medziročne nezmenila je vodík. Pri benzíne, nafte, LPG a CNG sa náklady na 100 km v medziročne znížili a jedine pri elektrine mali narásť z 3,38 na 3,83 €.

 

Náklady na 100 kilometrov jazdy sú pri elektromobiloch sledovaného segmentu C takmer 2,5-krát nižšie než pri autách, ktoré ako palivo využívajú benzín a takmer polovičné v porovnaní s naftou. Vodík sa už tradične drží na hranici 18 € za 100 kilometrov, čím bezkonkurenčne patrí medzi najdrahšie pohonné hmoty na Slovensku.

Porovnanie cien palív za obdobie 07-09/2022

Typ paliva

Cena €/100 km

Benzín E10

9,67 €

Nafta B7

8,41 €

LPG

4,99 €

CNG

8,23 €

Elektrina

3,38 €

Vodík

18,14 €

 

Podľa tohto porovnania sú elektromobily najekonomickejšie z pohľadu nákladov na palivo, zatiaľ čo vodíkové vozidlá sú najdrahšie Ak chcete vypočítať náklady na palivo pre konkrétny model vozidla, môžete použiť online kalkulačku cien alternatívnych palív, ktorú vytvoril Inštitút pre hospodársku analýzu.  

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/centrum-pre-hospodarske-otazky/publikacie/manualy/20231-kalkulacka-cien-alternativnych-paliv