img

Elektromobilom do Čiech – využite možnosť jazdiť v ČR na diaľniciach zadarmo

Novým rokom 2024 sa v ČR menia pravidlá pri spoplatnení diaľnic. Kým doteraz mali výnimku aj PHEV vozidlá, od 1.3.2024 sa to bude meniť, výnimka oslobodenia od poplatku za užívanie diaľnic bude platná výlučne len pre BEV.

Bezplatné využívanie diaľnic nie je naviazané na držbu TEČ s písmenami EL, EV a podobne. Rozhodujúca je hodnota emisií CO2, ktoré vozidlo produkuje. Tento nárok si môžu uplatniť iba vozidlá bez spaľovacieho motora s nulovou hodnotou emisií CO2. Zároveň budú automaticky ukončené oslobodenia vydané pre vozidlá PHEV.

Kde a ako si viete toto oslobodenie vybaviť?

Pre vozidlá registrované v zahraničí ( napr. na Slovensku ) platí povinnosť podať žiadosť o oslobodenie od poplatku za využívanie diaľnic v ČR. Je potrebné na web stránke stiahnuť „ OZNÁMENÍ OSVOBOZENÍ (ELEKTROMOBIL) - Formulár A pro elektromobily“ ktorý nájdete na tejto web stránke  v sekcii KE STAŽENÍ – Formuláře  https://edalnice.cz/ke-stazeni/index.html je potrebné ho správne vyplniť, overiť podpis u notára, priložiť kópiu OEV časť II. ( veľký techničák ) a poslať poštou na adresu uvedenú na päte formulára.

V prípade splnenia náležitostí pre oslobodenie vám Státní Fond Dopravní Infrastruktury odpovie listom, v tom prípade, že ste do podania doplnil svoj emailovú adresu, Vám doručia vyrozumenie elektricky do emailovej schránky.

Platnosť oslobodenia pre elektromobily nie je časovo obmedzená, čiže trvá počas vlastníctva / držby vozidla.

Od poplatku je oslobodené vozidlo s registrovanou TEČ, čiže pri následnom predaji vozidla toto oslobodenie zaniká z dôvodu zmeny majiteľa / prevádzkovateľa vozidla a pôvodný majiteľ má povinnosť podať žiadosť o zrušenie oslobodenia cez fomulár „Oznámení o pominutí osvobodzení“

Hyperlink https://edalnice.cz/oznameni-o-pominuti-osvobozeni/index.html#/omission/omission_notice

Platnosť výnimky pre bezplatné užívanie diaľnic si viete overiť na tomto linku https://edalnice.cz/index.html#/validation

Zdroj: https://edalnice.cz/index.html#/validation