img

Typ nabíjacej stanice

Existujú rôzne typy nabíjacích staníc podľa výkonu a rýchlosti nabíjania. Najbežnejšie sú AC nabíjacie stanice (pomalé nabíjanie) s výkonom 3 - 22 kW a DC nabíjacie stanice (rýchle nabíjanie) s výkonom 20 - 50 kW1. Čas potrebný na nabíjanie závisí od kapacity batérie elektromobilu a výkonu nabíjacej stanice. Napríklad auto s kapacitou batérie 50 kWh môže byť nabité na AC stanici s výkonom 11 kW za približne 4,5 hodiny, zatiaľ čo na DC stanici s výkonom 50 kW za približne 1 hodinu. UFC alebo Ultra Fast Charging sú stanice s výkonom nad 50 kW, zväčša je to 125 – 150 – 175 – 190 – 250 alebo dokonca 350 kW, na ktorých nabíjanie s jednosmerným prúdom trvá od 20 – 40 min zo stavu nabitia 20% na 80%

Lokalita nabíjacej stanice

Umiestnenie nabíjacej stanice ovplyvňuje jej využitie a dostupnosť. AC nabíjacie stanice sú vhodné pre prevádzky, kde sa zákazníci zdržia dlhšie, ako sú kancelárie, hotely, ubytovne, parkovacie domy atď. DC nabíjacie stanice sú vhodné pre hlavné cestné ťahy, obchody, nákupné centrá atď., kde si zákazník za 30 - 60 minút nákupu dostatočne nabije auto. Všeobecne platí, že nabíjacie stanice by mali byť umiestnené na miestach s vysokou frekvenciou elektromobilov a s dobrou dostupnosťou elektrickej energie.

Služba nabíjacej stanice

Nabíjanie elektromobilov môže byť poskytované ako bezplatná alebo platená služba. Bezplatné nabíjanie môže byť ponúkané ako benefit pre zákazníkov, zamestnancov, nájomníkov atď. Platené nabíjanie môže byť zdrojom príjmu pre prevádzkovateľa nabíjacej stanice, ktorý si môže stanoviť cenu za kWh, za čas nabíjania alebo kombináciu oboch. Platené nabíjanie môže byť realizované prostredníctvom aplikácie v smartfóne, RFID karty, QR kódu, platobnej karty atď. Cena za nabíjanie sa môže líšiť podľa typu nabíjacej stanice, času dňa, dopytu a ponuky atď.